Otvaranje bazena nakon zimskog perioda

2018-03-19 08:20:49 by

Otvaranje Nakon zimskog konzerviranja kod skimerskih bazena voda je ipuštena samo do ispod instalacije tj skimera i kao takva potrebno je da bude propisno i pravilno tretirana hemijom kako bi se dovela u ispravno ph stanje vrednosti vode. Pokrivač nakon otklanjanja sa površine bazena i vode potrebno je očistiti /oprati i staviti na sušenje i nakon toga sklopiti i staviti na suvo mesto (ostavu). Svu instalaciju treba prekontrolisati sto podrazumeva pregled aparata/pumpe i cevi. Cevi je potrebno prekontrolisati iz razloga da ukoliko je loše konzerviranje uradjeno moguće su pojave pucanja cevi sto može prouzrokovati veće kvarove u toku sezone.Pumpu povezati i pesak rastresiti ili promeniti (sva dve godine) i proveriti sve funkcije da li rade . Vodu je potrebno tretirati hemijom i dosuti. Proveriti dodatnu opremu (mrezice,cistace) i staviti ih u upotrebu. Nakon ovih aktivnosti bazen bi trebao biti spreman za predstojecu sezonu.

Blog template built for alfa.co.rs Alfa Bazeni

by mesarosnenad@gmail.com