Zatvaranje

Zatvaranje letnje sezone podjednako je bitno i kao otvaranje u cilju ostvarivanja što boljeg i dugotrajnijeg iskorišćenja opreme, inastalacije kao i vode. Potrebno je:

  1. pražnjenje bazena do određenog nivoa u zavisnosti od lokacije skimera i dizni
  2. tretman hemijom
  3. kozerviranje instalacije/automatike

Bitno je napomenuti da zbog sve većeg trenda kupovine i korišćenja aparata za dogrevanje vode, sezone se znatno produžavaju pa tako i vreme zatvaranja/otvaranja objekata, pa u skladu sa tim i te aparate je potrebno konzervirati.

 

PREKRIVAC1
PREKRIVAC2
PREKRIVAC3

PREKO 30 GODINA ISKUSTVA

PREKO 30 GODINA ISKUSTVA

IZGRADNJA BAZENA